Pawpeds
Sibirkatt - Siberian Cat - NO*Asoras

PawPeds PawAcademy


I Mitt første Pawped kurs, G1 kurset, lærte jeg det meste om det å anskaffe og eie en katt og vil kort nevne litt av dette.


Vi satte oss inn i de lovene og reglene som gjelder i vårt land rundt kjøp/salg. Vi var også innom det å velge en rase og valg av oppdretter/selger.


Kattens anatomi var et tema.

Vi fikk lære om parasitter, sykdommer og de helseproblemer som kan ramme katt. Forgiftning var også et tema da katter kan utsettes for dette i et vanlig hjem. Ikke minst gikk vi gjennom oppfølginger som en katt skal ha gjevnlig hos veterinær gjennom et forhåpentlig langt liv.


Vi gikk gjennom mat og ernæring, aktivisering av en katt og også hvordan man kan gjøre kattens omgivelser trygg for katten.


Fordeler og ulemper ved å ha katten som innekatt kontra utendørs katt ble vi også oppfordret til å sette oss inn.


Dette var et kurset som gikk over seks uker hvor vi leste artikler og også selv ble oppfordret til å søke etter mer informasjon.

Ukentlig fikk vi oppgaver å løse som lærere vurderte og gav oss tilbakemelding på. Noen av disse oppgavene ble løst som gruppearbeid.

Hele kurset ble gjort over internett noe som gav litt frihet til når vi ønsket å arbeide .


Kurset var lærerikt men også tidkrevende. Mot slutten av dette kurset var vi innom emnet å bli en oppdretter. Med det jeg lærte her bestemte jeg meg for å fortsette med neste Pawped kurs, G2 kurset.


Med G2 kurset lærte jeg blandt annet mer om parring og graviditet. Jeg lærte også mye rundt det å ha avlsdyr og ansvarsområdene til en oppdretter.

Men ikke minst lærte jeg om oppfølging av kattunger.


Jeg bestod G2 den 16 desember 2012.


Det kan på det varmeste anbefales å gjennomføre Pawped kurs G1 før katt blir anskaffet.

Det er noe både katt og eier vinner mye ved.

Pawpeds
Pawpeds


"In ancient times

cats were worshipped

as gods; they have

not forgotten this."

- Terry Pratchett

"One cat just leads to another." - Ernest Hemingway

Lenke til Facebook side
Copyright © asoras@sibirkatter.no