Om Sibirkatten
Sibirkatt - Siberian Cat - NO*Asoras

Det er ikke veldig mange år siden sibirkatten ble godkjent av et forbund som en rase med særtrekk ulik de andre rasene. Det er heller ikke mange årene siden register ble opprettet slik at oppdrettere registrerte avkom og kattene fikk stamtavler.

Opprinnelses landet Russland var først ute.

Moderne Sibirkatt kopiert fra Pawpeds

Moderne sibirkatt kopiert fra Pawpeds

De aller første katteforeningene ble startet i Sovjet på 80 tallet i byer som Riga, Moskva og Leningrad, men det var ikke helt enighet om alle trekkene denne rasen skulle ha. Først mot slutten av 80 tallet ble det laget en standard og denne ble basert på hannkatten Roman født 1987 hos oppdretter Kotofey med eier A. Ivanova. Det var ønske om en rase i nærheten av Main Coon og Norsk Skogkatt, men allikevel unik med sine særtrekk.


Den første standarden fra 1989 sa en kraftig type, solid benbygning, runde poter, kraftig avrundet snute, ører satt godt fra hverandre og oval øyne. Formen på hodet ble angitt som avrundet.

I 1990 ble en ny standard som var nesten helt likelydende skrevet, men her var det også tatt med feil/svakheter ved rasen og også fargene var tatt med(agouti, agouti med hvit, non-agouti, non-agouti med hvit og colourpointed i samme gruppe). Sovjets katteorganisasjon på denne tiden SFF Soviet Felinology Federation godkjente denne standarden.


Den aller første standarden internasjonalt bIe utviklet med bakgrunn i denne standarden av WCF. World Cat Federation var det aller første forbundet internasjonalt som godkjente rasen Sibirkatt i 1991. Rasen er i dag godkjent hos de fleste blant annet TICA, CFA, og FIFe. FIFE ventet med å godkjenne rasen til 1997 og da aksepterte de ikke fargen colourpoint hos sibirkatten. Dette var det mange som ikke ville akseptere og etter mange innspill ble denne fargen, som også blir kaldt Neva Masquerade, godkjent som en søster rase i 2008 hos FIFe. Hos andre forbund er den regnet som en egen farge under sibirkatten.

Modern Siberian kopiert fra Pawpeds

Forbund har etter hvert som de har anerkjent sibirkatten som egen rase, satt opp sin egen standard over utseende og gemytt som beskriver den optimale Sibir. Utseende til sibirkatten varierer derfor en del. Teksten som beskriver kravene til utseende har også vært endret litt i noen forbund da standarden har vist seg åpne for ulike tolkinger. En annen ting er at de første årene som sibirkatten ble godkjent var det ikke mange avlsdyr og de fleste ble brukt. Dette førte til mange linjer med avvik fra forbundenes ønskete mal.

Noen har antydet at det var opprinnelsen bak katter med manglende stamtavle som førte til katter som ikke var typiske sibirer. Andre gikk så langt som å antyde at huskatter ble brukt for å tjene raske penger.

Heldigvis har dette bedret seg. Antall sibirer har økt betraktelig og flere blir brukt i avl. Flere oppdrettere er svært kritisk og har et godt utvalg mulige avlsdyr slik at bare de mest typiske går videre i avl. Genetiske tester er også blitt tilgjengelig slik at genetiske svakheter kan lukes ut. Det er veldig viktig å beholde sibirkatten som en frisk rase.

Kilde:http://www.moskvasibcat.com/storia_dei_siberiani_eng.htm


Villkatten Felis Silvestris Cauasicakilde Wikipedia

kjent som den kaukasiske villkatt er en underart av villkatt som lever i Kaukasus-fjellene og Tyrkia. Den har en brunlig kropp, avrundet hode og avstumpet snute, korte ben, og en relativt kort hale. Dette er den villkatt arten som har mest ytre likhet med sibirkatten. Noen går så langt som å påstå at dette er opprinnelsen til sibirkatten, men dette er bare løse påstander.

Kilde: Wikipedia

“Owners of dogs will have noticed that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they will think you are god. Whereas owners of cats are compelled to realize that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they draw the conclusion that they are gods.”

― Christopher Hitchens"People that don't

like cats haven't met

the right one yet."

 

Deborah A. Edwards, D.V.M.


"If you are worthy of its affection, a cat will be your friend, but never your slave."

- T. Gautier

Felis Silvestris Caucasica - picture taken by Russian felinologists in Armenia.

Kopiert fra Pawpeds 

"One cat just leads to another." - Ernest Hemingway

Lenke til Facebook side
Copyright © asoras@sibirkatter.no